Sejarah

Terbentuknya Kepulauan Indonesia

Indonesia sudah ada sejak lama, tetapi kapan kepulauan itu terbentuk? Apakah kalian tahu bahwa pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan dipersatukan, lalu Papua dan Australia...
Ilham Zulfikar
2 min read

Ciri Kehidupan Zaman Praaksara

Apa itu zaman pra aksara? Praaksara berasal dari Pra dan aksara. Pra berarti “sebelum” dan aksara ialah “tulisan”. Praaksara adalah waktu ketika orang belum...
Ilham Zulfikar
2 min read

Zaman Arkaekum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum

Apa itu Zaman Prasejarah Arkaekum? Jaman Arkaekum adalah jaman paling awal ketika kerak bumi masih panas. Lebih lengkapnya lagi simaklah penjelasaan kami mengenai Materi...
Ilham Zulfikar
2 min read

Contoh Prasasti di Indonesia

Contoh Prasasti di Indonesia – Prasasti Kutai berbentuk monumen atau sansekerta dalam bahasa Sansekerta dan Pallava. Lebih lengkapnya simak saja langsung penjelasan kami mengenai...
Ilham Zulfikar
2 min read